ANBI status

De Young Pianist Foundation is door de belastingdienst aangewezen als culturele ANBI. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Bron: Belastingdienst

Onderstaand publiceren wij als culturele ANBI de vereiste informatie.

Stichting The Young Pianist Foundation
Postbus 2170
1000 CD Amsterdam
KvK 27178078   www.kvk.nl
Fiscaal nummer 808396638

Statutaire doelstelling
De stichting stelt zich ten doel de opleiding van getalenteerde jonge pianisten in de leeftijd tot en met achttien jaar te doen verbreden, te verdiepen, te professionaliseren en te internationaliseren, zulks ter realisering van een hoger muzikaal niveau in Nederland.

Bestuur

Jan Derck van Karnebeek, voorzitter 
Niek Zaman, penningmeester
Cilian Jansen Verplanke, secretaris

Beleidsplan
Klik hier voor het projectplan 2019 van de Young Pianist Foundation.

Beloningsbeleid
De leden van het Bestuur van de Stichting The Young Pianist Foundation zijn onbezoldigd. Zowel artistieke als zakelijke leiding worden onbezoldigd uitgevoerd. De officemedewerker en producent werken samen met YPF op freelance-basis. 

Verslag uitgeoefende activiteiten
Klik hier voor het verslag uitgeoefende activiteiten.

Financieel jaarverslag
Klik hier voor het financieel jaarverslag van de Young Pianist Foundation.

Ontvang YPF nieuws in je inbox!

Sign up for The YPF Newsletter
Word vriend van de Young Pianist Foundation