Vrienden gevraagd

De Young Pianist Foundation verdient uw steun!

De Young Pianist Foundation (YPF) is de enige strikt privaat gefinancierde organisatie in Nederland die jong pianotalent actief steunt bij hun ontwikkeling naar de internationale top. Opgericht in 1999 door de pianist en piano-pedagoog Marcel Baudet, organiseert de YPF iedere twee jaar de YPF Piano Competition, het meest vooraanstaande pianoconcours in ons land voor jong talent t/m 25 jaar. In het verlengde daarvan begeleidt zij gebleken pianotalent actief met pedagogische programma’s, dit in aanvulling op het reguliere onderwijs. 

Zodoende konden veel jonge, inmiddels zeer bekende pianisten – zoals Nino Gvetadze, Thomas Beijer, Daniël van der Hoeven en Rosalía Gómez Lasheras - van de gerichte aanpak van de YPF profiteren, en hoopt de YPF mede dankzij u met haar waardevolle programma’s door te kunnen gaan!

Hoe kunt u de Young Pianist Foundation actief steunen?

Er zijn drie manieren waarop u kunt toetreden tot de kring van piano-enthousiasten, die de Young Pianist Foundation meer dan alleen een warm hart toedragen, t.w.:

1. Participant worden van het ‘YPF 88 Keystones Fonds’
In 2015 werd het ‘YPF 88 Keystones Fonds’ opgericht. Door te investeren in dit fonds stelt u de YPF in staat aan jonge Nederlandse pianotalenten die extra programma’s te bieden die uiteindelijk kunnen leiden tot een carrière op internationaal niveau. Waar de piano 88 toetsen/keys heeft, storten de 88 hoekstenen van de YPF periodiek het fonds vol door één of meer witte (à €520,-) of zwarte (à €360,-) toetsen te kopen*. De 88 hoekstenen vormen zodoende een select gezelschap van betrokken YPF-supporters die vier keer per jaar op uitnodiging van de YPF exclusief te gast zijn bij piano-evenementen waarbij YPF-talenten optreden. Bovendien wordt periodiek in een bijzondere omgeving het diner van de het ‘YPF 88 Keystones Fonds’ gehouden, bij welke gelegenheid het fonds weer wordt volgestort. Indien u hierover nader geïnformeerd wilt worden, stuur dan een mail met uw persoonlijke gegevens naar: info@ypf.nl. Wij nemen vervolgens graag persoonlijk contact met u op.

2. Deelname aan het ‘YPF Piano Patronage’ programma
U adopteert gedurende drie jaar exclusief een door de YPF zorgvuldig geselecteerd Nederlands pianotalent, met het doel hem/haar een tailor made pedagogisch programma te laten volgen dat goede kansen biedt op een internationale doorbraak.
Bijdrage YPF Piano Patronage: €10.000,- per jaar*. Indien u hierover nader geïnformeerd wilt worden, stuur dan een mail met uw persoonlijke gegevens naar: info@ypf.nl.

3. Donateur worden van de YPF
U kunt met weinig moeite donateur worden van de YPF door toe te zeggen jaarlijks een vast bedrag van minimaal €100,-* te schenken.
Stuur daartoe een email met uw persoonlijke wensen en gegevens naar: info@ypf.nl.
Voor de fiscale aspecten van doneren aan de YPF zie hieronder:

Fiscale aspecten

1. Eenmalig schenken
De Stichting The Young Pianist Foundation is door de belastingdienst aangemerkt als ‘culturele ANBI’, daarom zijn alle schenkingen aan het fonds fiscaal aftrekbaar. In veel gevallen kunnen schenkingen voor 100% in mindering worden gebracht in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting. Zolang de Geefwet van kracht is, mogen schenkingen aan de YPF tot een bedrag van vijfduizend euro voor 125% in mindering worden gebracht in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting. 

2. Periodieke schenking
Voor u én voor de YPF is het het voordeligst, indien u onze stichting een periodieke schenking toekent. Als u minimaal vijf jaar een vast bedrag aan onze stichting schenkt , is uw gift namelijk volledig van de belasting aftrekbaar, ongeacht de hoogte van uw schenking of uw inkomen. En u geeft de YPF zodoende ook zekerheid voor de toekomst.

Met deze vorm van schenken kunt u bijvoorbeeld uw jaarlijkse bijdrage aan de YPF in uw aangifte inkomstenbelasting volledig in mindering brengen op uw belastbaar inkomen, zonder dat u hiervoor eerst de giftendrempel (1% van uw belastbaar inkomen) moet overschrijden.

Legaten e.d.
Van groot belang is dat over de verkrijgingen die de Stichting The Young Pianist Foundation ontvangt, geen schenk- of erfbelasting wordt geheven. Legaten, erfstellingen en schenkingen zijn geheel onbelast.

Doneren is eenvoudig
Uw interesse om op nader te bepalen wijze donateur van de YPF te worden kunt u ons telefonisch of via de e-mail kenbaar maken. Indien u liever een machtigingskaart per post wilt ontvangen, dan sturen wij die op uw verzoek natuurlijk graag toe. Doneren met een bankoverschrijving kan eventueel ook, maar neemt u dan wel even contact met ons op, zodat wij uw gegevens kunnen noteren.


Vragen?
Neemt u gerust contact met ons op via info@ypf.nl of per post:  

Stichting The Young Pianist Foundation
Postbus 2170
1000 CD Amsterdam

ING Bank NL41INGB 0661 8047 71 te Amsterdam
KvK 271.780.78

Ontvang YPF nieuws in je inbox!

 
Word vriend van de Young Pianist Foundation