Youri Egorov Kring

Youri Egorov Kring

WIE ZIJN WIJ? Wij zijn een kring van liefhebbers van pianomuziek en wij willen graag bijdragen aan de missie van YPF. YPF ondersteunt jonge Europese en in Nederland studerende getalenteerde pianisten en helpt hen hun kansen te vergroten. YPF is vooral bekend door het driejaarlijks door haar georganiseerde pianoconcours. Ook na het concours blijft YPF nauw betrokken bij de ontwikkeling van de deelnemers.

Onze harten gaan sneller kloppen van pianomuziek, wellicht hebben we zelf een piano of vleugel thuis staan, en weten wij hoeveel ervoor nodig is om jong talent verder te brengen.

WIE WAS YOURI EGOROV? Youri Egorov (1954 -1988) wordt, ondanks het feit dat hij slechts drieëndertig jaar mocht worden, gerekend tot de grootste pianokunstenaars van de twintigste eeuw. Hij werd in geboren in Kazan, won diverse prijzen op prestigieuze concoursen en trad vanaf zijn zeventiende over de hele wereld op. Aan het eind van de jaren ’70 vroeg hij politiek asiel aan in Nederland, waar hij tot zijn dood in 1988 is blijven wonen. Ondanks zijn vroege dood wist en weet hij nog steeds velen te inspireren. Hij wordt in één adem genoemd met legendarische pianisten als Dinu Lipatti en Sviatoslav Richter. Zijn opnames fascineren nog steeds door zijn opmerkelijk poëtische spel, dat ontdaan is van alle overbodige franje – hij bleef dicht bij datgene waar het voor hem écht om ging; zijn eigen natuur, zijn eigen talent, het volgen van zijn eigen weg, dat alles voortkomend uit zijn grote liefde voor de muziek. Het was zijn grote wens om ander toptalent te steunen en dezelfde kansen te bieden die hij heeft gekregen. Vandaar dat hij de naamgever is van onze kring. Egorov herinnert ons eraan dat talent niet zonder steun van familie en vrienden kan, inclusief financiële steun.

HOE DRAGEN WIJ BIJ? Wij geloven in de aanpak van YPF die staat voor kwaliteit en professionaliteit. Volgens het motto Selecteren, investeren en lanceren creëert en steunt YPF de grote vijver jong pianotalent die Europa rijk is. Zo worden deze pianisten in staat gesteld hun talenten en ambities naar een hoger niveau te tillen.

YPF wordt gedeeltelijk gefinancierd door het bedrijfsleven en fondsen, en gedeeltelijk door particulieren. Met een jaarlijkse bijdrage aan YPF van € 1.000* per lid van onze kring, voor een periode van vijf jaar, de Youri Egorov Kring continuïteit brengen in de financiering en ondersteuning van jong talent.

HOE WORDEN LEDEN VAN ONZE KRING BETROKKEN BIJ DE ACTIVITEITEN VAN YPF? De leden van onze kring worden in de gelegenheid gesteld om masterclasses aan jong talent bij te wonen, te genieten van speciaal voor onze kring georganiseerde huisconcerten met optredens van jonge talenten en unieke kleinschalige evenementen rondom het aankomend YPF concours, de YPF European Piano Competition – Grand Prix Youri Egorov, in 2022.

AANMELDEN Herkent u zich in bovenstaand profiel en draagt u graag bij? Dan verwelkomen wij u graag bij de Youri Egorov Kring. U kunt zich hier aanmelden voor de Youri Egorov Kring.

Nadere informatie kunt u opvragen bij Eva Zwaving (office manager YPF) of Zita Jankovich via egorovkring@ypf.nl

Namens de Youri Egorov Kring,

Frank Leijdesdorff en Zita Jankovich

* YPF heeft een culturele ANBI status; periodieke schenkingen voor vijf aaneengesloten jaren zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. Hierbij kunt u gebruik maken van de schenkingsovereenkomst die u via de bovenstaande link op onze website kunt vinden.