Youri Egorov Kring

Youri Egorov Kring

Wie zijn wij?

Wij zijn een kring van liefhebbers van pianomuziek en wij willen graag bijdragen aan de missie van de Young Pianist Foundation. YPF ondersteunt jonge Europese en in Nederland studerende getalenteerde pianisten en helpt hen hun kansen te vergroten. YPF staat onder leiding van artistiek directeur Thomas Beijer en zakelijk directeur Inge van Verschuer.  YPF is vooral bekend door het driejaarlijks door haar georganiseerde pianoconcours. Ook na het concours blijft YPF nauw betrokken bij de ontwikkeling van de deelnemers.

Onze naam danken wij aan Youri Egorov, een van de grootste pianokunstenaars van de twintigste eeuw. Het was zijn grote wens om ander toptalent te steunen en dezelfde kansen te bieden die hij heeft gekregen. Egorov herinnert ons eraan dat talent niet zonder steun van familie en vrienden kan, inclusief financiële steun.

Hoe dragen wij bij?

Wij geloven in de aanpak van YPF die staat voor kwaliteit en professionaliteit. Volgens het motto Selecteren, investeren en lanceren creëert en steunt YPF de grote vijver jong pianotalent die Europa rijk is. Zo worden deze pianisten in staat gesteld hun talenten en ambities naar een hoger niveau te tillen.

YPF wordt gedeeltelijk gefinancierd door het bedrijfsleven en fondsen, en gedeeltelijk door particulieren. Met een jaarlijkse bijdrage aan YPF van € 1.000* per lid van onze kring, voor een periode van tenminste vijf jaar, brengt de Youri Egorov Kring continuïteit in de financiering en ondersteuning van jong talent.

Betrokken bij de activiteiten van YPF

De leden van onze kring worden in de gelegenheid gesteld om masterclasses aan jong talent bij te wonen, te genieten van speciaal voor onze kring georganiseerde huisconcerten met optredens van jonge talenten en unieke kleinschalige evenementen rondom de YPF European Piano Competition – Grand Prix Youri Egorov 2025.

Lidmaatschap van de Youri Egorov Kring biedt haar leden, naast digitale nieuwsbrieven en een YPF CD naar keuze (zolang de voorraad strekt), de volgende privileges:

  • per jaar met 2 personen een besloten concert van een van de YPF pianisten bij iemand thuis of op een bijzonder locatie bijwonen;
  • met 4 personen een Masterclass naar keuze bijwonen;
  • 1 kaart voor ons jaarlijkse Dinner for Excellence, een feestelijk diner met recitals van YPF pianisten (met mogelijkheid om extra kaarten te kopen);
  • 2 kaarten voor het Youri Egorov Tribute concert;
  • 2 kaarten voor de finale van de YPF European Piano Competition;
  • meet & greet borrel tijdens het concours;
  • YPF Jubileumboek ‘A Journey to Excellence’ als welkomstgeschenk;
  • indien gewenst vermelding in publicaties van de YPF.

Aanmelden

Herkent u zich in bovenstaand profiel en draagt u graag bij? Dan verwelkomen wij u graag bij de Youri Egorov Kring. U kunt zich hier aanmelden voor de Youri Egorov Kring.

Nadere informatie kunt u opvragen bij Eva Zwaving (office manager YPF) of Zita Jankovich via egorovkring@ypf.nl

Namens de Youri Egorov Kring,

Frank Leijdesdorff en Zita Jankovich

* YPF heeft een culturele ANBI status; periodieke schenkingen voor vijf aaneengesloten jaren zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. Indien u in aanmerking wilt komen voor de fiscale voordelen van schenkingen voor een aaneengesloten periode van vijf jaar kunt u deze schenkingsovereenkomst uitprinten, invullen, ondertekenen en retour zenden naar egorovkring@ypf.nl, of oer post naar Stichting The Young Pianist Foundation Postbus 2170, 1000 CD Amsterdam.