ANBI status

ANBI status

De Young Pianist Foundation is door de belastingdienst aangewezen als culturele ANBI. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Bron: Belastingdienst

Onderstaand publiceren wij als culturele ANBI de vereiste informatie.

Stichting The Young Pianist Foundation

Postbus 2170
1000 CD Amsterdam

KvK 27178078
Fiscaal nummer 808396638

Statutaire doelstelling

De stichting stelt zich ten doel de opleiding van getalenteerde jonge pianisten in de leeftijd tot en met zesentwintig jaar te doen verbreden, te verdiepen, te professionaliseren en te internationaliseren, zulks ter realisering van een hoger muzikaal niveau in Nederland.

Bestuur

Floris van den Broek, voorzitter
Wouter Paardekooper, penningmeester
Cilian Jansen Verplanke, secretaris
Annemie Boehmer
Annelies van der Pauw
Antony Hermus

Beleidsplan

Klik hier voor het projectplan 2022 van de Young Pianist Foundation.

Beloningsbeleid

De werkzaamheden van de leden van het Bestuur van de Stichting The Young Pianist Foundation zijn onbezoldigd. De zakelijke leiding wordt onbezoldigd uitgevoerd. De office medewerker en producent werken samen met YPF op freelance-basis.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Het verslag uitgeoefende activiteiten kunt u opvragen bij de stichting.

Financieel jaarverslag

Klik hier voor het financieel jaarverslag 2019 van de Young Pianist Foundation.