Stichting The Young Pianist Foundation

Stichting

De Young Pianist Foundation (YPF) is voortgekomen uit de praktijk van het professioneel piano-onderwijs en werd in 1999 opgericht door Marcel Baudet. De YPF heeft zich ten doel gesteld om initiatieven te ontwikkelen, in aanvulling op het onderwijs aan de muziekscholen en conservatoria, om de kansen voor het toptalent te vergroten. In haar initiatieven neemt de YPF het internationale topniveau steeds als de standaard en stimuleert jonge Nederlandse en in Nederland studerende pianisten tot excelleren. Met het driejaarlijks pianoconcours als centrale spil biedt de YPF zowel in het traject daarnaartoe als in het vervolgtraject tal van pedagogische initiatieven zoals concerten, masterclasses en internationale tournees, naarmate de financiële middelen dat mogelijk maken.

Wat heeft de YPF sinds de oprichting in januari 1999, gedaan:

  • Internationale uitwisselingsconcerten georganiseerd (waarvan in een aantal gevallen ook cd’s gemaakt zijn);
  • Galaconcerten georganiseerd, waarbij nationaal en internationaal toptalent samen met een grote meester in het Concertgebouw optraden;
  • Twee spraakmakende internationale symposia georganiseerd waarbij specialisten uit de wereld bijdragen leverden; een over het beginonderwijs en een tweede over Nadia Boulanger;
  • Er is gestart met proefprojecten beginonderwijs (met 5-jarigen): het zgn. Pipo in het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, een project dat inmiddels al vele jaren overgenomen is door het KC zelf;
  • De YPF heeft in samenwerking met Andriessen Piano’s het kinderklavier ontwikkeld, bedoeld om de ontwikkelingsmogelijkheden van zeer jong talent verder te onderzoeken;
  • Er is inmiddels zesmaal de zeer hoogstaand YPF Piano Competition georganiseerd, gekoppeld aan masterclasses en concerten, met als adagium: selecteren, investeren, lanceren! Het concours bracht toptalent boven;
  • Diverse CD opnames met laureaten zijn geproduceerd, waaronder het complete werk van Rachmaninov, met een mondiale verspreiding.

De stichting wil haar actieradius in de komende jaren nader afbakenen om de effectiviteit van haar werkzaamheden te vergroten en daarmee op structurelere wijze gestalte te geven aan het toponderwijs voor de jonge pianisten (t/m 28 jaar).

Word vriend van de YPF!

Wilt u de YPF helpen de door haar gestelde doelen te realiseren?
Dat kan. Word donateur van de YPF!