Stichting

Stichting

De Young Pianist Foundation (YPF) is voortgekomen uit de praktijk van het professioneel piano-onderwijs en werd in 1999 opgericht door Marcel Baudet. YPF heeft zich ten doel gesteld om initiatieven te ontwikkelen, in aanvulling op het onderwijs aan de muziekscholen en conservatoria, om de kansen voor het toptalent te vergroten. In haar initiatieven neemt YPF het internationale topniveau steeds als de standaard en stimuleert jonge Nederlandse (en vanaf 2022 ook Europese) en in Nederland studerende pianisten tot excelleren. Met het driejaarlijks pianoconcours als centrale spil biedt YPF zowel in het traject daarnaartoe als in het vervolgtraject tal van pedagogische initiatieven zoals concerten, masterclasses en internationale tournees, naarmate de financiële middelen dat mogelijk maken.

Wat heeft YPF sinds de oprichting in januari 1999, gedaan:

De stichting wil haar actieradius in de komende jaren nader afbakenen om de effectiviteit van haar werkzaamheden te vergroten en daarmee op structurelere wijze gestalte te geven aan het toponderwijs voor de jonge pianisten (tot 28 jaar).

Word vriend van YPF!

Wilt u YPF helpen de door haar gestelde doelen te realiseren?
Dat kan. Word donateur van YPF!