Steun ons

De Young Pianist Foundation verdient uw steun!

Steun ons

De Young Pianist Foundation (YPF) is de enige strikt privaat gefinancierde organisatie in Nederland die jong pianotalent actief steunt bij hun ontwikkeling naar de internationale top. Opgericht in 1999 door de pianist en piano-pedagoog Marcel Baudet, organiseert de YPF iedere drie jaar de YPF Piano Competition, het meest vooraanstaande pianoconcours in ons land voor jong talent t/m 28 jaar. In het verlengde daarvan begeleidt zij gebleken pianotalent actief met pedagogische programma’s, dit in aanvulling op het reguliere onderwijs. 

Zodoende konden veel jonge, inmiddels zeer bekende pianisten – zoals Nino Gvetadze, Thomas Beijer, Daniël van der Hoeven en Rosalía Gómez Lasheras – van de gerichte aanpak van de YPF profiteren, en hoopt de YPF mede dankzij u met haar waardevolle programma’s door te kunnen gaan!

Hoe kunt u de Young Pianist Foundation actief steunen?

Er zijn verschillende manieren waarop u kunt toetreden tot de kring van piano-enthousiasten, die de Young Pianist Foundation meer dan alleen een warm hart toedragen, t.w.:

Word Vriend(in)

Uw jaarlijkse steun geeft de jonge musici en de organisatie wat meer armslag. De YPF is aangewezen als een culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling). Indien u geeft aan een culturele ANBI als particulier en uw aftrekpost berekent, mag u deze gift verhogen met 25%. Bedrijven mogen in de vennootschapsbelasting de aftrek van hun gift verhogen met 50%.

Adagio

50 per jaar
 • 6x per jaar nieuwsbrief
 • vroegboek korting op concours kaarten
 •  
 •  

Andante

100 per jaar
 • 6x per jaar nieuwsbrief
 • CD Naar keuze uit collectie YPF*
 • korting op concours kaarten
 • meet & greet borrel tijdens concours

Allegro

250 per jaar
 • 6x per jaar nieuwsbrief
 • CD Naar keuze uit collectie YPF*
 • 2x concours kaarten
 • meet & greet borrel tijdens concours
 • 2x exclusieve toegang tot masterclasses

Stuur daartoe een email met uw persoonlijke wensen en gegevens naar: info@ypf.nl.
*voor onze catalogus: indien op voorraad.

Periodieke Giften 

Tevens is het mogelijk om op basis van periodieke giften (vanaf €1000) verbonden te zijn aan de YPF voor een periode van 5 jaar. Sinds januari 2014 kunt u dit zonder notariële vastlegging aftrekken van de belasting. U hoeft hiervoor alleen een Overeenkomst Periodieke Gift in Geld in te vullen voor uw eigen administratie. 

Legaten e.d.

Van groot belang is dat over de verkrijgingen die de Stichting The Young Pianist Foundation ontvangt, geen schenk- of erfbelasting wordt geheven. Legaten, erfstellingen en schenkingen zijn geheel onbelast.

Doneren is eenvoudig

Uw interesse om op nader te bepalen wijze donateur van de YPF te worden kunt u ons telefonisch of via de e-mail kenbaar maken. Doneren kan ook online via deze site. Indien u liever een machtigingskaart per post wilt ontvangen, dan sturen wij die op uw verzoek natuurlijk graag toe. Doneren met een bankoverschrijving kan eventueel ook, maar neemt u dan wel even contact met ons op, zodat wij uw gegevens kunnen noteren.

Vragen?

Neemt u gerust contact met ons op via info@ypf.nl of per post:  

Stichting The Young Pianist Foundation
Postbus 2170
1000 CD Amsterdam

ING Bank NL41INGB 0661 8047 71 te Amsterdam
KvK 271.780.78